Barkod Yazıcı Sarf Malzeme Ribon

Vendor Bilişim barkod yazıcılarda termal transfer yöntemi ile baskı yapmak için kullanılan sarf malzeme Ribon hizmeti vermektedir. Ribon mürekkep, orta kısımdaki film tabakası ve koruyucu tabakadan oluşmaktadır.

wax Wax

waxresin  Wax / Resin

58aa977426aa2b5dbde6be72e8cb9070   Resin

d21b00ed2def19c8f73b99b1fff82b3f    D110A Ribon